Franciscus zoals de broeders hem vaak zagen zitten