Over mij

Spiritualiteit: geloven als zoektocht
Mijn leven is ontsprongen aan de bron van liefde en leven die ik God noem. Dat is mijn basis, de dragende grond onder mijn bestaan. God, die niet ver weg is, maar een bron van levend water die je in jezelf kunt ontdekken. Die je kunt zien en kennen is in de mens Jezus Christus. Die met je meetrekt op je levensweg.
Mijn spiritualiteit is geworteld in de christelijke traditie. Dat vind ik een hoopvolle traditie: waar alles dood lijkt te lopen, ontstaan nieuwe wegen. In het einde ligt een nieuw begin. Het is ook een traditie die zoekt naar verbinding tussen mensen, een weg naar gemeenschap waarin mensen omzien naar elkaar.
Kernwoorden zijn: bidden en het goede doen (ontleend aan Bonhoeffer).
Ik put graag uit de vele bronnen die die traditie rijk is, met een grote interesse in oude mystici, zoals Hildegard von Bingen, Meister Eckhart, Teresa van Avila. Maar ook mensen van recentere datum inspireren mij, bijvoorbeeld Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer, Thomas Merton.
 
Werk en opleiding
Zoeken naar de verbinding met God ervaar ik als een levensopdracht, een roeping. Zoeken, samen met anderen, door te putten uit de rijkdom van de traditie en tegelijk ook nieuwe vormen en wegen te zoeken.
Ik ben opgeleid in de muziek, onderwijs, theologie en religiewetenschappen, waar ik de master geestelijke verzorging heb behaald.
Ik werk graag in en om de kerk: de kerkmuziek, de theologie, de mensen. 
 
Na jaren werkzaam te zijn geweest in de kerkmuziek, o.a. in het Oecumenisch Citypastoraat in de Stevenskerk te Nijmegen, ben ik nu kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente Velp (Gld). 
Mijn taken zijn ongeveer alle kerkenwerk: pastoraat, voorgaan, vorming & toerusting, meditatie en gespreksgroepen leiden en sinds kort ook een stukje diaconaat.
Ik heb retraites begeleid in het Dominicanenklooster in Huissen en retraitecentrum De Spil in Maarsen, waar ik ook meewerk aan de 'Vieringen voor thuis'.
Voor mijn eigen voeding breng ik graag een paar dagen door in een klooster, bijvoorbeeld de Abdij Berne in Heeswijk.

Contact:
Telefoon: 06 40 65 34 87 
E-mail: janneke@jannekebron.nl