Hbo 2011: Muziek en religie

Artikel dat ik schreef voor de NSGV, juni 2013, hier te lezen
 
Er worden in Nederland veel cantates van Bach uitgevoerd en daar is grote belangstelling voor. Dat geldt ook voor de uitvoeringen van de Matthäus Passion en bijvoorbeeld de concerten van het Festival Oude Muziek in Utrecht. 
Ook andere vormen van religieuze kunst trekken veel publiek, terwijl gewoon kerkbezoek terugloopt. Zijn mensen minder kerkelijk, maar nog net zo religieus?
Of gaat het om de esthetische beleving? Is daar wel onderscheid tussen te maken?
Ik heb daar mijn afstudeeronderzoek voor de hbo opleiding Theologie aan Hogeschool Windesheim op gericht. Het onderzoek bestaat uit een praktijkonderzoek bij de Bachcantates in Nijmegen en een literatuuronderzoek naar de verhouding religie-kunst.
 
De uitkomsten van mijn praktijk- en literatuuronderzoek heb ik verwerkt in een scriptie, die is als zeer goed beoordeeld door de opleiding.

MA 2015: Ziekenzalving in de geestelijke verzorging

Voor de Master Geestelijke verzorging heb ik een afstudeeronderzoek gedaan naar de ziekenzalving in de praktijk van geestelijke verzorging.
De ziekenzalving is een sacrament in de rooms-katholieke kerk, maar veel geestelijk verzorgers zijn geen priester. Ook zijn er protestanten die ziekenzalving wensen. 
Wat gebeurt er in de praktijk? Wat betekent dit ritueel voor de betrokkenen?
Ik heb literatuuronderzoek gedaan en zes geestelijk verzorgers met diverse achtergronden en bevoegdheden geïnterviewd om hun visie en praktijk in kaart te brengen.
 
De uitkomsten van mijn onderzoek heb ik verwerkt in een scriptie, die als goed is beoordeeld.
 
 

Scripties

Als u interesse hebt in een van mijn scripties kunt u contact met mij opnemen.
Mail: janneke@jannekebron.nl