Gesprek, cursus, workshop

 -    Pastoraat

 -    Gesprekskringen, diverse onderwerpen (Bijbel/ kunst/ boeken)

 -    Cursus: kennismaking met Hildegard von Bingen/ Teresa van Avila/ Vincent van Gogh

 -    Cantate van Bach: luisteren, muzikale en theologische toelichting, gesprek

 -    Workshop zingen van liederen, af te sluiten met een gebedsviering of vesper:

o       Iona

o       Taizé

o       Nieuwe liedboek

o       Psalmen op verschillende manieren

o       Bij een thema

o      Passend in het kerkelijk jaar (bijv. advent/ veertigdagentijd

 

 

 


Voorgaan in vieringen

Kerkdienst/ viering zonder sacramenten

Meditatieve viering/vesper (met samenzang, poëzie, muziek,kunst)

Meditatie

Muziek

Begeleiding en muzikale bijdrage in vieringen.

Ik speel goed blokfluit (sopraan, alt, tenor, bas, grootbas) en kerkorgel.

Ook samenspel met anderen.