Vieringen en uitvaarten

In voorgaan in vieringen heb ik ruim ervaring opgedaan. Ik leid vieringen waarin geen sacramenten worden bediend. Daarin zoek ik de verbinding tussen oude (Bijbelse) bronnen en het leven van alledag. 

In Velp ga ik voor in morgendiensten in de Grote Kerk en avonddiensten in de Oude Jan. In de morgendiensten komt de gemeente bijeen en volg ik meestal het oecumenisch leesrooster. De avonddiensten zijn muzikale vespers of Taizévieringen, waarin verstilling een belangrijk element is.

Ik leid ook uitvaarten, al dan niet kerkelijk. Een uitvaartdienst bereid ik altijd voor in overleg met de nabestaanden. Uitgangspunt is recht te doen aan de overledene en troost te bieden aan de nabestaanden.

Op dinsdagavonden (meestal eerste en derde van de maand) leid ik de meditatie in de Oude Jan, een uur van inkeer en verstilling. De invulling wisselt, ik maak daarbij meestal gebruik van muziek en teksten.

Gesprek, cursus, workshop

  • Pastoraat/ geestelijke verzorging: een gesprek over wat u bezighoudt, wat uw (kracht)bronnen zijn, op zoek naar wat troost en inspireert.
  • Gesprekskringen, diverse onderwerpen (Bijbel/ kunst/ boeken)
  • Kennismaken met Hildegard von Bingen/ Theresa van Avila/ Franciscus van Assisi
  • Cantates van Bach: luisteren met muzikale en theologische toelichting
  • Mystiek en zingen

 

 

 

 

Muziek

Begeleiding en muzikale bijdrage in vieringen.

Ik speel goed blokfluit (sopraan, alt, tenor, bas, grootbas) en kerkorgel.

Ook speel ik graag samen met anderen, onder andere in Blokfluitkwartet Quercus.